Fotofabryk
A new visual identity and website

Fotofabryk is een centrum voor fotografie en biedt cursussen, workshops en lezingen voor beginnende fotografen. Anders dan anderen richt Fotofabryk zich naast de technische, ook op de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van deze fotograaf.

Kijken

Fotograferen gaat niet over megapixels, sluitertijden of scherpte. Dit zijn slechts aspecten die gelden ter ondersteuning. Fotograferen gaat over keuzes maken, zien, kijkend naar de wereld om je heen. De kadrering van je onderwerp, de timing van het juiste moment, het vertellen van een verhaal. Deze principes vormen ook de basis van de visuele identiteit voor Fotofabryk, teruggebracht tot een essentiële vorm, een venster. Naast visuele referenties naar camera en fotoformaat biedt dit venster ook functie, waarbij het als educatief materiaal ingezet kan worden. Leren kijken, ontdekken en kiezen. Verder vormt het de basis voor dynamische beeldtaal waarin wordt gespeeld met doorkijkjes, taal en kleur, met de vrijheid om deze taal steeds te laten evolueren.

Omdat Fotofabryk geldt als een laagdrempelig en transparant platform voor beginnende en meer gevorderde amateurfotografen, is deze toegankelijkheid doorgevoerd in zowel de verdere invulling van de beeldtaal (kleur en typografie) als de inhoudelijke invulling van de communicatie, het programma, randprogrammering en informatievoorziening. Connecties met het werkveld worden gezocht door organiseren van lezingen en workshops, al dan niet in samenwerkingen met andere organisaties. Door het uitnodigen van fotografen als Hans Aarsman, wordt ook getracht amateurfotografie binnen Leeuwarden in een bredere context te plaatsen. Inzicht in de resultaten van de cursussen wordt geboden door het opzetten van tentoonstellingen en open dagen.

www.fotofabryk.nl
← Back
Other projects